NetSetMan 4.x Pomoc

NetSetMan

Pomoc

Polski
Przetłumaczone przez: Adam Jakubowski
Informacje ogólne
Wersja pliku pomocy 4.0
Wspierane
Systemy Operacyjne
Windows
XP, Vista, 7, 8, 10
32 bit, 64 bit
Licencja Darmowa do użytku niekomercyjnego
lub
Komercyjna licencja PRO
Zobacz licencję HTML or PDF
Kontakt www.netsetman.com
Forum
Podstawy
Opis

NetSetMan jest menadżerem konfiguracji połączeń sieciowych, za którego pomocą można łatwo przełączać pomiędzy 6-cioma różnymi profilami zawierającymi:

 • Adres IP (IPv4 & IPv6!)
 • Bramę domyślną
 • Serwery DNS
 • Serwery WINS
 • Zarządzanie siecią WiFi
 • Nazwę komputera
 • Grupę roboczą
 • Domyślną drukarkę
 • Dyski sieciowe
 • Statusy połączeń sieciowych
 • Połączenia (RAS/DUN/PPP/VPN)
 • Domenę DNS
 • Tablice routingu
 • Serwer SMTP
 • Wpisy w pliku hosts
 • Ustawienia systemowe
 • Adres MAC
 • Skrypty (BAT, VS, JS, ...)
Dodatkowo wersji Pro:
 • Możliwość zastosowania komercyjnego
 • Nielimitowana liczba profili
 • Domena sieciowa
 • Pełne ustawienia serwerów Proxy
  (Windows/Internet Explorer oraz Firefox)
 • Strona startowa przeglądarki
  (Internet Explorer oraz Firefox)

NetSetMan udostępnia funkcjonalności który do do tej pory brakowało w systemach Windows:
Potężny, łatwy w użyciu oraz przyjazny interfejs do zarządzania wszystkimi ustawieniami sieciowymi.
Jeżeli zaczniesz go używać, będziesz się zastanawiał jak żyłeś bez niego do tej pory.

Wszystkie ustawienia są zapisywane automatycznie w specjalnym pliku (settings.ini) tak więc kopia zapasowa, transfer lub uaktualnienie do nowej wersji jest bardzo łatwe.

Za pomocą jednego kliknięcia możesz aktywować wybrany profil!

NetSetMan vs. Windows
NetSetMan Man Window
NetSetMan: Darmowa wersja do użytku niekomercyjnego
NetSetMan Pro Main Window
NetSetMan Pro: Komercyjna wersja PRO
Podstawowe informacje
 • Profile
  Każdy profil reprezentuje ustawienia które należy ustawić w konkretnej lokalizacji. Poprzez używanie pod profilu wiele interfejsów sieciowych może być skonfigurowanych w ramach jednego profilu. Możesz zmienić nazwę profilu poprzez podwójne kliknięcie w jego nagłówek.
 • Konfiguracja ręczna
  Profile musisz skonfigurować ręcznie. Nie jest możliwe odgadnięcie właściwych ustawień dla lokalizacji. Głównym celem aplikacji jest automatyzacja zmian które regularnie wykonujesz ręcznie.
 • Wybór ustawień
  Wpisanie wszystkich ustawień do profilu jest zazwyczaj dobrym początkiem, jednak nadal będziesz musiał zdecydować kiedy aktywować ten profil. Zalecamy, abyś ograniczył zmiany w ustawieniach do tych których faktycznie używasz (np. nie jest potrzebna zmiana nazwy komputera jeżeli nie robisz tego samodzielnie).
 • Ustawianie ustawień
  Aby skonfigurować dane ustawienie najpierw zaznacz pole wyboru które znajduje się przy nim, a następnie wpisz właściwą wartość bezpośrednio w interfejsie użytkownika, lub otwórz okno konfiguracji które umożliwia wprowadzenie standardowych ustawień.
 • Aktywacja profilu
  Domyślnie żaden profil nie aktywuje się automatycznie (żadne ustawienia systemowe nie są zmieniane bez Twojej wiedzy. Możesz użyć funkcji AutoSwitch aby automatycznie aktywować profile przy określonych warunkach.
 • Ikona w zasobniku systemowym
  Zalecamy aby program był zminimalizowany do ikony w zasobniku systemowym oraz przeniesienie ikony programu do widocznej części zasobnika systemowego. W ten sposób możesz w łatwy i szybki sposób zmieniać profile poprzez kliknięcie na ikonę i wybór profilu. Dodatkowo po najechaniu myszą wyświetlane będą użyteczne informacje o aktualnym połączeniu.
Profile

Zakładki symbolizują dostępne profile. Możesz zapisać 6 różnych profili.

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dla dwóch kart sieciowych za pomocą jednego profilu możesz użyć funkcji MultiProfile. Kliknij symbol "+" znajdujący się opok listy rozwijanej a pojawi się nowy pasek narzędzi zawierający 2 MultiProfile (obecny oraz nowy, pusty profil). Nazwa profilu zostanie automatycznie ustawiona na nazwę połączenia sieciowego, która wybrana jest w ustawieniach i nie może być zmieniona. Możesz tworzyć tak wiele Multiprofili jak tylko chcesz. Wszystkie z nich będą aktywowane jeden po drugim, gdy zostanie wybrany właściwy profil. Możesz zmieniać ich kolejność metodą drag & drop.

Wszystkie zmiany ustawień zapisywane są automatycznie, nigdy nie utracisz swoich ustawień.

Możesz zmienić nazwę profilu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na profilu i wybranie opcji "Zmień nazwę" lub klikając na nim dwukrotnie.

Aby zarządzać swoimi profilami użyj funkcji Zarządzanie Profilami, która znajdziesz w pasku menu. Pozwala ona na zarządzanie Profilami, MultiProfilami, oraz Grupami Profili(tylko w wersji NetSetMan Pro) za pomocą myszy lub popularnych skrótów klawiaturowych (kursor - nawigacji, F2 - zmiana nazwy, etc.). Używając metody drag and drop do zmian wartości napotkasz ograniczenia zależne od wartości którą chcesz zmienić: Profile nie mogą być usunięte, nie można zmieniać nazw MultiProfili. Profile można zamieniać miejscami, ale nie można ich przenosić. Checkboxy odpowiadają za to czy dany profil będzie widoczny w trybie kompaktowym oraz na ikonce w zasobniku systemowym.

Subprofile tabs Rename a profile Profile Management

Połączenia sieciowe (NICs)

Wszystkie dostępne karty sieciowe są prezentowane za pomocą ich typu oraz nazwy. Wybierz połączenie sieciowe którym chcesz zarządzać w aktualnym profilu lub podprofilu.

Jeżeli połączenie sieciowe, którego szukasz nie jest dostępne na liście (np. jeżeli jest wyłączone, jest to połączenie wirtualne itd) możesz użyć funkcji odśwież aby odświeżyć listę lub wybrać opcję Zarządzaj połączeniami sieciowymi . Znajdziesz tam listę wszystkich połączeń sieciowych. Zaznacz połączenia, które chcesz widzieć w liście.

Uwaga: Wszystkie połączenia widoczne na liście będą widoczne w zasobniku systemowym. Oznacz połączenia których nie chcesz widzieć na liście i w zasobniku systemowym.

Jeżeli plik ustawień (settings.ini) został skopiowany z innego komputera, NetSetMan spróbuje ponownie przypisać profile do połączeń sieciowych. To przypisanie zadziała tylko wtedy, jeżeli połączenia sieciowe na obydwu komputerach mają te same nazwy (nazwa na zrzucie ekranu to "LAN").

Network adapter selection Network adapter selection
Ustawienia

Pobieranie aktualnych ustawień

Aby pobrać ustawienia z wybranego profilu po prostu kliknij na symbol Ikona pobierz wszystkie ustawienia obok wpisu.
Aby pobrać wszystkie ustawienia profilu kliknij prawym przyciskiem na profil i wybierz "Pobierz aktualne ustawienia"

Get one setting Get all settings

Czyszczenie ustawień

Aby wyczyścić ustawienie kliknij na nie prawym przyciskiem i wybierz opcję "Wyczyść".

Aby wyczyścić adres IP kliknij dwukrotnie na etykiecie pola

Jeżeli chcesz wyczyścić wszystkie ustawienia z wybranego profilu lub podprofilu kliknij prawym przyciskiem myszy na profilu i wybierz "Wyczyść".

Clear one setting Clear all settings

Kopiowanie i wklejanie ustawień

Jeżeli chcesz przenieść ustawienia z jednego profilu do drugiego możesz wykorzystać mechanizm kopiowania i wklejania ustawień. Aby to zrobić kliknij prawym przyciskiem na profilu który chcesz skopiować i wybierz "Skopiuj ustawienia" następnie kliknij prawym przyciskiem na docelowym profilu i wybierz "Wklej ustawienia".

Aby skopiować jedynie pojedyncze ustawienie kliknij na nie prawym przyciskiem i wybierz "Kopiuj " a następnie "Wklej".

Copy and paste one setting Copy and paste all settings
Profile

Aby zaaplikować wszystkie ustawienia z profilu kliknij na "Aktywuj", lub jeżeli program jest zminimalizowany wybierz profil z menu zasobnika systemowego.
Tylko ustawienia z zaznaczonym polem wyboru (checkbox) zostaną zaaplikowane.

Okno aktywacji zawiera informacje o postępie procesu aplikowania ustawień.
Możesz tam zobaczyć, które ustawienia będą aplikowane, oraz czy proces się powiódł. Możesz anulować aktywację profilu poprzez kliknięcie przycisku "Anuluj" w dowolnym momencie.

Wszystkie zmiany wprowadzane są natychmiastowo, jednakże w niektórych przypadkach zmiana może wymagać chwili czasu aby być w pełni widoczna przez system operacyjny, lub też wymagać restartu (np. w przypadku zmiany nazwy komputera lub grupy roboczej / domeny).

Sekcja szczegóły zawiera zestawienie wszystkich skonfigurowanych ustawień dla danego profilu. Aby zobaczyć szczegółowe informacje i ewentualne błędy w całości otwórz sekcję Log

Rozwiązania najczęstszych problemów znajdziesz w FAQ.

Check settings to be changed Profile Activation window
Najczęstsze statusy i ich znaczenie
OK Wszystko w porządku.
... Ustawienia są aplikowane w tej chwili.
- Ustawienia zostały zignorowane bez próby ustawienia, ponieważ są błędnie skonfigurowane.
Błąd W większości przypadków wraz z informacją o błędzie prezentowany jest też króki komunikat błędu jak np. "Nie znaleziono pliku". W przypadku jeżeli otrzymasz kod błędu, spójrz w logu czy znajduje się tam wiadomość błędu. Jeżeli nie możesz zdiagnozować problemu, napisz na forum wsparcia wiadomość wraz z kodem błędu i szczegółowym jego opisem.
Niepoprawne Wartość ustawienia jest nie poprawna, nie ustawiona lub nie dozwolona (np. znaki specjalne itp, nazwa komputera, grupy roboczej itp)
FF jest uruchomiony Firefox jest aktualnie uruchomiony. Aby zaaplikować jego ustawienia musisz go zamknąć
Tryb Kompaktowy i Tryb Pełny

Obok klasycznego Trybu Pełnego, w którym można definiować wszystkie ustawienia profilu, dostępny jest Tryb Kompaktowy. Możesz przełączać się miedzy nimi używając opcji w prawym górnym rogu okna.

Gdy wszystkie profile w Trybie Pełnym zostaną skonfigurowane Tryb Kompaktowy jest dużo wygodniejszy w użyciu. Widać w nim wszystkie ustawienia (w trybie tylko do odczytu, więc nie trzeba się martwić, że coś zostanie przez przypadek zmodyfikowane).

Jeżeli używasz Administratora NSM (z odznaczoną opcją "Zmiana ustawień profili" ) Tryb Kompaktowy będzie używany automatycznie, aby uniemożliwić użytkownikowi zmianę ustawień.

Compact Mode
NetSetMan w pasku zadań i zasobniku systemowym

Gdy NetSetMan jest uruchomiony, znajdziesz jego ikonkę w zasobniku systemowym (obok zegara).
Możesz szybko zmienić profil, klikając prawym przyciskiem na ikonę NetSetMan i wybierając profil do aktywacji.

Jeżeli chcesz aby niektóre profile nie pojawiały się po kliknięciu prawym na ikonę, możesz je ukryć. Aby to zrobić należy wybrać profil w głównym oknie, a następnie kliknąć prawym przyciskiem na zakładkę profilu i odznaczyć "Pokaż w Trybie Kompaktowym". Symbol obok napisu określa czy profil będzie dostępny. Ta sama opcja odpowiada za pokazywanie profilu w Trybie Kompaktowym. Zmiana widoczności profilu może być też dokonana poprzez Zarządzanie profilami.

Jeżeli najedziesz kursorem na ikonkę NetSetMan w zasobniku systemowym zobaczysz Podstawowe informacje . Zawierają one aktualnie przypisany adres IP. Ponieważ dane pobierane są w momencie najechania na ikonkę (aby były zawsze aktualne), mogą one pojawić się z chwilowym opóźnieniem. Możesz ograniczać ilość pojawiających się informacji w oknie Ustawień. Aby ograniczyć to opóźnienie możesz wyłączyć pokazywanie dodatkowych informacji takich jak publiczny adres IP i adres MAC w ustawieniach

Tray Icon Show in tray TrayInfo
Funkcje
Opis

NetSetMan został stworzony tak, abyś miał bezpośredni dostęp do wszystkich ustawień profilu. Najbardziej istotne ustawienia takie jak: adres IP, WiFi, domyślna drukarka mogą być ustawione bezpośrednio z okna głównego. Pozostałe, bardziej zaawansowane ustawienia mogą być ustawione z tego poziomu. Aby je zmodyfikować aktywuj je a następnie otwórz okno dialogowe klikając przycisk [...].

Poniższe sekcje pokazują podstawowe instrukcje oraz wskazówki jak używać wszystkich funkcji.

Additional settings group
Status interfejsu

Aby włączyć, wyłączyć lub zrestartować wybrany interfejs sieciowy użyj przycisku "Status interfejsu". Kolor zmieni się na kolor odpowiedni dla statusu. Dodatkowo możesz zobaczyć skonfigurowany status poprzez dymek pojawiający się po najechaniu myszką.

Jeśli chcesz włączyć jeden interfejs i wyłączyć inny lub wszystkie inne, musisz stworzyć podprofile dla każdego z interfejsów. Możesz to zrobić ręcznie, lub używając przycisku znajdującego się pod statusem interfejsu. Jego użycie spowoduje automatyczne utworzenie podprofilu dla każdego z interfejsów który znajduje się na liście. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia interfejsu poprzez Zarządzanie interfejsami sieciowymi.

Adapter Status: Activate Adapter Status: Deactivate Adapter Status: Restart Additional settings group
Zaawansowane ustawienia TCP/IP

Możesz ustawić wiele adresów IP, bramę domyślną, serwery DNS oraz WINS dla każdego z interfejsów sieciowych jeżeli potrzebujesz podłączyć się do kilki sieci jednocześnie. Aby to zrobić kliknij IP+ i wybierz "Zaawansowane ustawienia TCP/IP".

Z tego okna możesz także zarządzać zaawansowanymi ustawieniami takimi jak tablica routingu, Suffix DNS, IPConfig oraz NetBIOS.

 • Aktywuj grupę poprzez zaznaczenie pola wyboru.
 • Add new value Dodaj nową wartość
 • Delete selected value Usuń wybraną wartość
 • Clear list Wyczyść listę
 • Get list Pobierz wszystkie aktualne wartości z systemu poprzez kliknięcie Get settings
 • Zmieniaj kolejność poprzez przeciąganie elementów
Access Advanced TCP/IP Settings window Advanced TCP/IP Settings window
Połączenia

Użyj tej funkcji aby podłączać lub odłączać dowolne połączenia w systemie Windows takie jak: dial-up, VPN, połączenia mobilne. Kompatybilne połączenia są pokazane oknie Połączeń Sieciowych w systemie Windows, wraz ze standardowymi połączeniami sieciowymi. Z technicznego punktu widzenia wszystkie połączenia które są kompatybilne z "RasDial" są wspierane.

Możesz rozłączyć wszystkie połączenia które są aktualnie połączone poprzez zaznaczenie checkboxa, lub połączyć / rozłączyć pojedyncze połączenia w kolejności w jakiej znajdują się na liście.

Connections window
Hosty

W specyficznych przypadkach jest koniecznie lub po prostu użyteczne ręczne przypisanie adresów IP do domen. NetSetMan będzie modyfikował tylko wpisy dodane przez siebie, pozostawiając pozostałe wpisy bez zmian.

Hosts window
Dyski sieciowe

Za pomocą NetSetMan możesz mapować i odmapowywać dowolną liczbę udziałów sieciowych.
Przeczytaj instrukcje na dole okna klikając "[ Pokaż pomoc ]".

Podczas aktywowania profilu, gdy wybrana jest opcja mapowania udziałów sieciowych NetSetMan porówna listy aktualnie zamapowanych udziałów i listę udziałów do zamapowania. Wszystkie zamapowane udziały, które będą na liście pozostaną nietknięte, wszystkie pozostałe zostaną usunięte przez zamapowaniem nowych.

Network Drives window
Skrypty

NetSetMan oferuje wygodną metodę zarządzania plikami skryptów, jednak nie posiada on własnego języka skryptowego. Oznacza to, że możesz używać tylko języków dostępnych w systemie operacyjnym. Najpopularniejsze języki to: VBS, JS, oraz skrypty bat. Użyj ulubionej wyszukiwarki aby znaleźć więcej informacji na ich temat.

Otwórz istniejący plik skryptu lub stwórz nowy aby móc edytować skrypt.
Możesz używać 2-ch różnych skryptów które będą uruchamiane odpowiednio przed i po zmianie ustawień.
Jeżeli chcesz ustawić opóźnienie pomiędzy uruchomieniem skryptu, a zmianą ustawień możesz to zrobić na samym dole okna.

Scripts window
SMTP / Email

W niektórych przypadkach adres IP serwera SMTP odpowiedzialnego za wysyłanie wiadomości email zależy od twojej sieci np. wewnątrz sieci korporacyjnej należy używać adresu lokalnego np. 10.0.0.1, podczas gdy jesteś poza nią należy używać publicznego adresu IP.

Zamiast zapewniać kompatybilność z wieloma klientami email (co może być niewykonalne), NSM rozwiązuje ten problem w inny sposób - poprzez wykorzystanie pliku hosts. Aby skorzystać z tej funkcjonalności ustaw w swoim programie pocztowym adres serwera pocztowego na "nsm.smtp". Kiedy NSM będzie aktywował wskazany profil, ustawi odpowiedni adres IP w pliki hosts, dzięki czemu będzie on od razu widoczny dla klienta pocztowego.

SMTP / Email window
Ustawienia systemowe

Poza zmianą ustawień sieciowych NetSetMan potrafi zarządzać niektórymi ustawieniami systemowymi. Np. możesz skonfigurować profil który: wycisza dźwięk, zmienia tapetę i ustawia zrównoważony plan zasilania.

Możesz wykorzystać okno ustawień systemowych aby dokonywać szybkich zmian ustawień, które w inny sposób są trudno dostępne. Po prostu kliknij przycisk Set settings icon aby aktywować dane ustawienie.

Wspierane ustawienia: tryb wyświetlania, tapeta, kolor pulpitu, wygaszacz ekranu, schemat pulpitu, głośność mikrofonu i głośników, schemat dźwięku, ustawienia firewall (włącznie z wyjątkami i notyfikacjami), plan zasilania, data i czas, strefa czasowa oraz adres MAC.

System Settings window
WiFi

Profil NetSetMan może być używany do łączenia się z istniejącym profilem WiFi. Aby tego dokonać, wybierz bezprzewodową kartę sieciową z listy połączeń, następnie wybierz profil wifi z rozwijanej listy dostępnych sieci bezprzewodowych. Jeżeli chcesz rozłączyć się z siecią bezprzewodową pozostaw pole puste.

Poza prostym przełączaniem profili WiFi NetSetMan oferuje zaawansowane zarządzanie siecią bezprzewodową. Kliknij ikonkę WiFi w menu główny aby wejść w zarządzanie sieciami bezprzewodowymi. Żółte tło oznacza, że profil o podanym SSID już istnieje. Zielone tło oznacza, że profil jest aktualnie połączony. Możesz połączyć się z siecią poprzez dwukrotne kliknięcie na wpisie, lub poprzez użycie przycisku "Połącz". Jeżeli nie jest dostępny żaden profil możesz go stworzyć. Ustawienia (autoryzacja, szyfrowanie) zostaną pre-konfigurowane automatycznie na podstawie rozpoznanych danych sieci, możesz je zmienić jeżeli detekcja nie będzie poprawna.

NetSetMan korzysta z natywnych profili WiFi wbudowanych w system Windows. Oznacza to, że zawsze będziesz miał dostęp do profili istniejących w systemie, bądź utworzonych przez inne oprogramowanie do zarządzania sieciami bezprzewodowymi. Możesz także zarządzać profilami bezpośrednio w systemie Windows a następnie używać ich w NetSetMan.

 

Wymagania

NetSetMan używa natywnych funkcji API Windows do obsługi połączeń WiFi. Jest to zaletą, gdyż nie jest wymagane instalowanie nowych sterowników (co może powodować konflikty systemowe). Z drugiej strony narzędzia do zarządzania siecią bezprzewodową będą działać tylko na systemach Windows które posiadają już wsparcie dla sieci WiFi. Większość współczesnych systemów na szczęście jest wspierana. Jeżeli używasz Windows Vista lub późniejszych nie musisz nic robić. Jeżeli używasz Windowsa XP musisz posiadać zainstalowany SP2 lub SP3.

Upewnij się, że usługa Autokonfiguracja sieci WLAN(Wlansvc) (Vista i nowsze) lub Konfiguracja sieci WiFi (WZCSVC) (XP) jest uruchomiona.

Jeżeli twoja karta sieciowa dostarczona była z własnym oprogramowaniem do zarządzania siecią bezprzewodową, w większości przypadków zarządzanie siecią bezprzewodową nie będzie dostępne. Aby używać funkcji zarządzania sieciami bezprzewodowymi NetSetMan musisz odnaleźć w oprogramowaniu do zarządzania opcję przełączenia zarządzania na system Windows (jeżeli jest dostępna).
Ze względu na ogromną ilość producentów, którzy dostarczają własne, niestandardowe oprogramowanie nie ma uniwersalnej metody na wykonanie tych czynności.

WiFi overview NSM WiFi Management window
Zaawansowane
AutoSwitch

Pomimo, że aktywacja profilu za pomocą jednego kliknięcia z okna zasobnika systemoweg jest bardzo prosta, czasem można zrobić to całkowicie automatycznie za pomocą funkcji AutoSwitch.

Aktywacja za pomocą AutoSwitch może być skonfigurowana niezależnie dla każdego z profili:

Restricted Profile icon Dostępne sieci WiFi
 • Sieć WiFi (SSID or MAC) w lub poza zasięgiem
 • poziom sygnału sieci WiFi mniejszy lub większy od ustalonego
Restricted Profile icon Lokalizacja sieciowa
 • Windows NLM:Automatycznie wygenerowane profile Windows (Vista i późniejsze)
 • Adres MAC Bramy domyślnej
 • Ping: dostępność konkretnego serwera w sieci
Restricted Profile icon Status interfejsu
 • Status lokalnego interfejsu sieciowego (połączony/rozłączony)
Restricted Profile icon Okres czasu
 • Zdefiniowany okres czasu (np. Sobota-Niedziela, 8:00 - 18:00)

Pomimo że nie ma technicznych ograniczeń dla ilości warunków które muszą być spełnione aby automatycznie zmieniać profile, zaleca się utrzymywanie listy warunków w najprostszej wersji. W większości przypadków ustawienie jednego lub dwóch warunków w zupełności wystarcza dla osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Automatyczne przełączanie może być skonfigurowane tak, aby przynajmniej jeden lub wszystkie warunki na razy były spełnione aby aktywować profil.

Uwaga: Profile z niższym ID mają pierwszeństwo przy aktywacji, jeżeli warunki dla wielu profili na raz są spełnione.

Domyślnie proces aktywacji jest inicjowany poprzez wiadomość w prawym dolnym rogu ekranu, na której wyświetlane jest odliczanie do czasu rozpoczęcia zmiany, użytkownik ma możliwość anulowania zmiany. Alternatywnie może być użyta natywna notyfikacja systemu Windows, lub też zmiana może następować bez żadnej wiadomości. W tym przypadku ikonka w zasobniku systemowym będzie animowana podczas procesu aktywacji oraz zmieni kolor aby zasygnalizować jego zakończenie.

Aby oszczędzać zasoby NetSetMan nie porównuje twoich aktualnych ustawień do ustawień które znajdują się w profilu który ma zostać aktywowany. To oznacza, że jeżeli zmienisz jakieś ustawienie ręcznie NSM nie zauważy tego i zostanie ono nadpisane.

Ograniczenia AutoSwitch w systemie Windows XP: Windows NLN nie jest dostępny, zmiany w dostępnych sieciach WiFi widoczne są z dużym opóźnieniem.

AutoSwitch AutoSwitch tooltip AutoSwitch notification
Notatki

Możesz tworzyć krótkie notatki dla każdego z profilu. Jeżeli dla profilu została utworzona notatka jej ikona pojawi się w pasku menu. Notatki można ustawiać w Trybie Pełnym, widoczne są także w trybie kompaktowym.

Note Note hint Note in Compact Mode
Usługa NSM / praca na koncie z ograniczonymi uprawnieniami

NetSetMan do poprawnego działania wymaga uprawnień administratora, aby mogł zmieniać ustawienia sieciowe i systemowe za Ciebie. Uruchamiany w normalny sposób z konta użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami nie jest w stanie dokonywać zmian w systemie. Nowsze wersje systemu Windows ograniczają nawet konta z uprawnieniami Administrator poprzez mechanizm UAC (User Account Control, Kontrola konta użytkownika) wyświetlając wiadomość potwierdzającą uzyskanie dostępu do ustawień systemowych przy starcie aplikacji.

Problem ten w NetSetMan rozwiazany jest poprzez specjalny komponent nazwany Usługa NSM, która zapewnia programowi odpowiednie uprawnienia. Usługa instalowana jest automatycznie, może być także ręcznie odinstalowana / zainstalowana ponownie w ustawieniach (Uprawnienia Systemowe › Aktywuj / Deaktywuj )

Zainstalowana usługa jest widoczna w standardowym oknie usług systemu Windows (services.msc) i można zarządzać nią z tego poziomu. Może być także zainstalowana / odinstalowana oraz uruchamiana i zatrzymywana za pomocą polecenia linii komend (cmd):
nsmservice.exe /install /silent
nsmservice.exe /uninstall /silent
net start nsmService
net stop nsmService

Jeżeli otrzymujesz błąd "Błędna sygnatura" (Invalid Signature), upewnij się, że plik wykonywalny programu (exe) nie został zmodyfikowany oraz, że polityka "Wyłącz automatyczne sprawdzanie certyfikatów" (Turn off Automatic Root Certificates Update) jest wyłączona

Jeżeli uruchomisz NetSetMan z konta użytkownika posiadającego ograniczone uprawnienia bez uruchomionej Usługi NSM, otrzymasz komunikat który opisuje problem i sposoby jego rozwiązania. Jako alternatywę dla usługi NSM możesz podać login oraz hasło administratora (konta posiadającego odpowiednie uprawnienia), zostaną one zapisane w sposób zaszyfrowany w pliku konfiguracyjnym, a przy każdym następnym uruchomieniu zostaną wykoszystane do uzyskania niezbędnych uprawnień.

Zobacz FAQ aby dowiedzieć się więcej na temat usługi NSM.

System Privileges Limited User Account
Zmiana profili przed logowaniem

Unikalna i bardzo pomocną funkcjonalność umożliwiająca aktywację profilu z poziomu ekranu logowania. Umożliwia to zaaplikowanie ustawień sieciowych niezbędnych dla konta jeszcze przez zalogowaniem do systemu.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności Usługa NSM Musi być zainstalowana a opcja "Zmiana profilu z ekranu logowania Windows" (Ustawienia › Uprawnienia systemowe) musi być włączona.

Uwaga: tylko ustawienia współdzielone pomiędzy użytkownikami systemu mogą być zmieniane w ten sposób. Opcje specyficzne dla użytkownika nie mogą być zmieniona bez aktywnej sesji użytkownika.

Pre-Logon profile switching
Administracja NSM

Jeżeli NetSetMan ma być używany przez innych użytkowników, możesz kontrolować, które operacje mogą oni wykonać. Ustawia się to za pomocą Administracji NSM ( Ustawienia > Administracja)

Po aktywacji tego trybu trzeba podać hasło (6 lub więcej znaków). Tylko podając to hasło będzie można zmieniać ustawienia Administracji i wykonywać opcje niedostępne dla standardowego użytkownika (do wyboru z: uruchomienie NetSetMan, aktywacja profilu, zmiany ustawień profilu, zmiany ustawień programu).

Możesz także blokować pojedyncze profile Restricted Profile icon tak aby użytkownik nie mógł ich modyfikować ale mógł je aktywować. Możesz też zabronić dostępu do pojedynczych ustawień Restricted Setting icon jak "Grupa robocza & Domena", blokując dostęp do pozostałych ustawień.

Suma kontrola hasła będzie zapisana w rejestrze systemowym. Upewnij się, że użytkownik z ograniczeniami nie ma praw zapisu do gałęzi HKLM\Software\NetSetMan (w systemach x64: HKLM\Software\Wow6432Node\NetSetMan). W przypadku zagubienia hasła, konieczne będzie ręczne skasowanie tej gałęzi. Aby uzyskać największe bezpieczeństwo należy wybrać opcję szyfrowania pliku ustawień.

NSM Administration NSM Administration - Profile Restrictions NSM Administration - Settings Restrictions
Linia poleceń NetSetMan

W niektórych przypadkach pożądana jest możliwość aktywacji profilu bez użycia interfejsu graficznego NetSetMan np. : zmiana profili za pomocą skrótów, aktywacja profilu na starcie systemu, dołączanie akcji do skryptów itd.

Następujące polecenia są dostępne:

-a # Aktywuje profil o numerze #
-as # Aktywuje profil w trybie cichym (Okno aktywacji zniknie automatycznie, jeżeli nie wystąpił błąd)
-h / -hide uruchamia NetSetMan ze zminimalizowanym oknem
-f / -full uruchamia NetSetMan w Trybie Pełnym (opcja domyślna)
-c / -compact uruchamia NetSetMan w Trybie Kompaktowym
-m / -multi uruchamia drugą instancję NetSetMan. UWAGA: wszystkie uruchomione instancje zapisują dane do jednego pliku konfiguracyjnego!

Skrót do aktywacji profilu #0 w trybie cichym może wyglądać następująco:
"C:\Program Files (x86)\NetSetMan\netsetman.exe" -as 0
Shortcut

W linii poleceń:
Command-Line

Wiadomość: darmowa wersja niekomercyjna

Wiadomość ta pojawia się średnio co 7 uruchomienie programu dla użytkowników w grupie roboczej i co 2-gie uruchomienie dla użytkowników w domenie.

Niestety ten krok jest niezbędny, aby przypomnieć użytkownikowi, że NetSetMan jest darmowy tylko do użytku domowego (nie komercyjnego). Oszczędzanie czasu, za który dostajemy pieniądze jest zawsze użytkiem komercyjnym i wymaga licencji NetSetMan Pro. Instytucje edukacyjnie i non profit nie są traktowane na specjalnych zasadach. Profesorowie, nauczyciele oraz inni pracownicy naukowi mogą wykorzystywać wersję darmową tylko jeżeli nie czerpią korzyści majątkowych z pracy.

Szczegóły dostępne są w licencji.

Wiadomość nie pojawia się w wersji Pro.

Non-Commercial Freeware message
Dodatkowe funkcje NetSetMan Pro
Grupy profili

Używając NetSetMan Pro możesz tworzyć dowolną ilość profili i łączyć je w grupy. Każda grupa może zawierać 6 profili.

Aby dodawać, kasować, zmieniać kolejność lub nazwę grupy profilu użyj opcji Zarządzanie profilami w menu.

Do przełączania się między profilami służy lista rozwijana na pasku menu.

Jeżeli zdefiniujesz więcej niż jedną grupę, profile będą pokazywać się w grupach także po kliknięciu na ikonę w zasobniku systemowym.

Profile Management Pro Tray Icon in Pro version
Przeglądarka / Serwer proxy

Używając NetSetMan Pro, możesz także zarządzać ustawieniami proxy w Internet Explorer oraz Firefox i Opera (<= v12). Chrome i nowsze wersje opery nie wspierają własnych ustawień serwera proxy, zamiast tego używają ustawień systemowych.

Wszystkie ustawienia zostały zaprojektowane tak, aby naśladować oryginalne interfejsy przeglądarek. Dodatkowo możesz zmienić ustawienia strony domowej a także profil w przypadku przeglądarek Opera oraz Firefox.

Uwaga Firefox musi być zamknięty przed zmianą jego ustawień.
Jeżeli używasz więcej niż jednego profilu Firefox a ich lokalizacja ulegnie zmianie (np. w przypadku reinstalacji systemu operacyjnego), będziesz musiał wybrać profil z listy ponownie.

Browser / Proxy
Domena

Aby dołączyć do domeny podaj jej nazwę, użytkownika oraz hasło (zostaną one zapisane w sposób zaszyfrowany w pliku ustawień).

Jeżeli przy łączeniu się do domeny pojawia się błąd, wypróbuj jedną z poniższych opcji podawania nazwy użytkownika:
a. NETBIOS: DOMENA\użytkownik
b. UPN: użytkownik@domena
Jeżeli nie jesteś pewien, spytaj administratora domeny o ustawienia.

Użytkownik może należeć tylko do jednej domeny w jednym czasie. Oznacza to, że w przypadku dołączenia do innej domeny lub grupy twoje członkostwo w poprzedniej zostanie utracone do czasu ponownego podłączenia systemu do domeny.

NetSetMan może dołączać do domeny jeżeli twój użytkownik domenowy posiada uprawnienia do dołączenia do domeny.
Uprawnienie to nosi nazwę "Dodawanie komputera do domeny" i musi być włączone dla konta użytkownika. Jeżeli nie posiadasz stosownych uprawnień skonsultuj się ze swoim administratorem domeny.

Przeczytaj FAQ aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji.

Domain overview
Dystrybucja w sieciach korporacyjnych

NetSetMan Pro oferuje kilka funkcjonalności które umożliwiają dystrybucję go w sieciach korporacyjnych np. automatyczna konfiguracja ustawień oraz licencji. Wszystkie szczegóły znajdują się w FAQ.

loading...